dissabte, 28 de gener del 2017

Novetats sobre la migració transsahariana de la Migradora dels cards

Els isòtops d'hidrogen contribueixen a identificar la ruta la ruta migratòria de la  Migradora dels cards a través del Sàhara


Aquesta papallona és capaç de fer migracions entre Europa i Africa, fins i tot, a través del desert del Sahara, per arribar a zones de cria fins fa poc desconegudes. Aquesta papallona inicia la seva migració a la primavera cap a Europa per alimentar-se i reproduir-se, i a la tardo emprèn el viatge de tornada cap a l'Africa, per evitar el fred i els depredadors.

En un estudi realitzat entre el 2009 i el 2014, un grup de científics va estudiar els isòtops de l'hidrogen de les ales de les papallones per identificar el lloc de naixement, ja que la composició isotòpica de les ales es correlaciona directament amb la composició isotòpica dels àtoms de l'aigua de les precipitacions del lloc on es van desenvolupar les larves.

L'equip va descobrir que algunes papallones, en el seu viatge de tornada a la tardor, allarguen la seva ruta fins al sud de l'Africa subsahariana i acaben fent un total de més de 4000 km. A més, aquestes papallones que arriben més al sud, crien, i les seves cries emprenen novament la migració cap al nord  i al Magreb es creuen de nou amb les poblacions europees.

Font; C. Stefanescu et al., Long-distance autumn migration across the Sahara by painted lady butterflies: exploiting resource pulses in the tropical savannah 
Biol. Lett., 12, (2016). DOI: 10.1098/rsbl.2016.0561
Mapa de les migracions de les papallones elaborat a partir de l’anàlisi dels isòtops estables d’hidrogen. / The Royal Society

dissabte, 21 de gener del 2017

Web dedicada a la conservació de les papallones

Les poblacions de papallones estan minvant any rera any en tots les països d'Europa, l'organització Butterfly Consevation Europe està decidida a revertir aquesta tendència. a la web podeu trobar els estudis més recents sobre l'estat de conservació de papallones i diferents projectes destinats a la millora de la situació de diferents poblacions de papallones en diversos països Europeus.
http://www.bc-europe.eu/