dimarts, 29 de març del 2016

Blog per apendre a identificar papallones


Mariposas y orugas (Volvoretas e eirugas)En aquest blog torbareu molta informació sobre com identificar diferents espècies de papallones, especialment remarcable són aquelles entrades que ens ajuden a diferenciar dues papallones que són molt semblant. També hi ha algun article sobre comportament de les papallones, estratègies de defensa, etc. Un pou de ciència!

http://mariposasyorugas.blogspot.com.es/p/presentacion.html

dissabte, 12 de març del 2016

La dispersió, costos i beneficis

Algunes espècies de papallones tenen tendència a la dispersió, altres en canvi són sedentàries i es mouen en un radi molt petit al llarg de tota la seva vida. Què és el mou les papallones a dispersar-se a allunyar-se del seu lloc de naixement? Quins costos i beneficis té aquesta estratègia per a les papallones?

Factors que promouen la dispersió:
. Evitar la competència entre els individus de la mateixa espècie
. Evitar la consanguinitat en una població de papallones
. Canvis en l'hàbitat: l'hàbitat on ha nascut la papallona pot canviar al llarg del'any i això pot provocar que no trobin aliment o lloc on pondre els ous en el cas de les femelles. Aquelles espècies de papallones que viuen en hàbitats estables al llarg de l'any i  que  s'alimenten de parts dels arbres o arbustos, tenen una taxa de migració més baixa que aquelles que s'alimenten de plantes amb una vida més curta (estatge herbaci).
. Alta densitat de població: les papallones experimenten una taxa de dispersió més alta a mesura que la seva població augmenta
. Qualitat de l'hàbitat: la recerca per una zona amb més recursos tròfics i zones on pondre els ous mou les papallones a dispersar-se del seu lloc d'origen.
. Presència de depredadors i malalties (encara poc estudiat).

Costos de la dispersió

Tot i que, com hem vist, la dispersió de les poblacions de papallones té uns avantatges, aquesta estratègia no està exempta de riscos i només una petita part d'una població es dispersa:

. Els individus que es dispersen necessiten invertir certa energia per aconseguir una bona capacitat de vol (ales grans i força muscular) . L'esforç invertit en la dispersió implica també un desgast, provocant una reducció de l'esperança de vida de la papallona. El temps invertit en la dispersió, provoca a la vegada, una reducció del temps efectiu invertit en la reproducció.

. El cost més gran és el risc de fracàs: mort de l'individu durant el viatge: risc de depredació o impossibilitat de trobar plantes nutrícies durant el viatge,  o impossibilitat de trobar un lloc on reproduir-se després de la dispersió. 

En algunes espècies es produeix un efecte barrera si hi ha una discontinuïtat en l'hàbitat que els impedeix continuar el seu viatge i els fa retornar al seu lloc d'origen. Per exemple hi ha papallones que són reticents a travessar zones forestals, seria el cas de papallones que viuen en medis oberts com la Parnassius mnemosyne o l'Apanthopus hyperantus (Papallona dels ullets). En altres casos, els espais oberts poden actuar com a barrera, seria el cas de papallones de medis forestals com la Melitaea athalia. Altres estructures del paisatge, per exemple el riu, poder actuar com a corredors biològics i ser freqüentats per algunes espècies de papallones en dispersió. 

Mascles i femelles tenen raons diferents per dispersar-se: en el cas dels mascles la principal raó per dispersar-se és trobar femella. Les femelles en canvi, han de considerar també el fet d'haver de pondre els ous en zones que garanteixin la supervivència de la següent generació. Les femelles es dispersen després de la còpula, per evitar la consanguinitat i també els mascles assetjadors, algunes espècies posen els ous en diferents indrets, per evitar la competència entre els seus descendents.

Font: Ecology of butterflies in Europe