divendres, 23 de setembre del 2016

Les libèl·lules de Catalunya

L'editorial Brau edicions, ha publicat la primera monografia dedicada a les libèl·lules de Catalunya, aquesta obra ha estat possible gràcies a la tasca desinteressada del membres del grup Oxygastra durant més de 10 anys

Oxygastra, Grup d'Estudi dels Odonats a Catalunya, ha publicat  el resultat d'un treball de camp iniciat el 2003 i finalitzat el 2012, en el qual s'han prospectat 3484 quadrícules de 10 x 20 km del territori català, i s'han obtingut més de 34.400 registres útils. 

El llibre s'estructura en quatre apartats. En el primer s'exposen els antecedents històrics en l'estudi dels odonats a Catalunya, i detalla la metodologia utilitzada en l'elaboració del treball. A la segona part podem trobar les fitxes de les setanta espècies catalogades a Catalunya, amb mapes de distribució, detalls morfològics que faciliten la identificació de cada espècie, dades sobres la fenologia, etc., i a la tercera part es parla dels patrons de distribució de les libèl·lules a Catalunya, el seu estat de conservació  i les principals àrees d'interès per poder observar aquests insectes. El quart capítol conté un glossari de la terminologia utilitzada, una bibliografia bàsica i una llista sistemàtica de les espècies.
diumenge, 18 de setembre del 2016

Miniguia de papallones


L'editorial Alpina, ha publicat recentment una miniguia de natura dedicada a les papallones. La guia de camp ofereix les imatges i la descripció de més de 50 especies de papallones diürnes que podem trobar a Catalunya. Es tracta de la primera guia específica publicada a Catalunya que cita els noms comuns de les papallones en català. L'autor de la guia és Marià Pou Nadal, biòleg, i les fotografies són d'Anna Ribera Crusafont. A la guia, a més d'una descripció molt detallada de cada espècie, es descriuen altres aspectes de la biologia de la papallona, així com l'hàbitat i la distribució. Guia ideal per a principiants.