dissabte, 20 de desembre del 2014

Perquè protegir les papallones? Quin és el seu valor ecològic?

Algunes poblacions de papallones estan disminuint 

Moltes espècies de papallones estan patint una greu regressió, no només a nivell de Catalunya o la península Ibèrica, també a nivell europeu. Les causes d’aquesta disminució són bàsicament la pèrdua del seu hàbitat, el canvi climàtic i l’ús de pesticides i herbicides en l'agricultura. 

Sensibles als canvis en el paisatge
Les poblacions de coure comú es 
veuen afectades per la desaparició dels prats


Les poblacions de bruna boscana es veuen afavorides
 per l'increment de la massa boscosa

Aquest Daurat de punta taronja
ha esta capturat per una aranya cranc

Les papallones són molt sensibles als canvis en la composició i estructura de la vegetació. Moltes espècies, en el seu estat larvari, depenen d’un reduït nombre de plantes per alimentar-se, si aquestes plantes disminueixen o fins i tot desapareixen, les poblacions de papallones també. 

L’abandonament de les activitats agrícoles, les pastures i el creixement del bosc, provoca alteracions importants el les diferents espècies, provocant-ne fins i tot la desaparició d’algunes a nivell local. En altres casos, la pràctica de l’agricultura intensiva, amb l’ús de pesticides i herbicides i el monocultiu, provoca també la disminució de la diversitat en la vegetació i la conseqüent pèrdua d’espècies. 

Barreres infranquejables 

La fragmentació de l’hàbitat, per la construcció d’infraestructures, crea barreres infranquejables per a moltes espècies que són sedentàries, l’isolament de les poblacions, pot provocar també, extincions a nivell local. 

També senten el temps 

Les papallones són també molt sensibles als canvis en el clima, variacions en el règim de pluges o en la temperatura poden afectar-les. Hiverns extremadament freds, primaveres poc plujoses, estius secs o ben al contrari, molt plujosos, afecten negativament les poblacions de papallones. Darrerament s’estan fent estudis que demostren que també són sensibles al canvi climàtic, amb canvis en la distribució geografia i l’abundància d’algunes espècies. 

Font d’aliment per altes animals 

Les papallones tenen la seva importància dins dels ecosistemes i juguen un paper important dins la cadena tròfica, tant com a consumidors (herbívors) com a font d’aliment per altres animals, com ocells, rat-penats, amfibis, rèptils i fins i tot, altres insectes i també aranyes

 Això vol dir que qualsevol canvi que afecti les papallones, acabarà afectant finalment a tot l’ecosistema; és  molt important doncs fer un seguiment de les poblacions de papallones, per tenir prou informació per poder fer propostes de gestió i conservació, dels espais naturals de casa nostra.